Regler ved indvejning 2023

Bestyrelsen revideret Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne for 2023, og besluttet følgende:

 

Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne:

Ved indvejning skal man på forlangende kunne fremvise gyldigt fisketegn.
Alle fisk skal være renset for indvolde, dog kan rogn og lever medvejes.
Fisk der er udenfor disse regler, er fladfisk, hornfisk, makrel, sild og ål.

Husk: Laugets mindstemål for torsk er 45 cm.

Hvert medlem må indveje det maksimalt tilladte fisk jf. gældende kvoter.

Medlemmet er forpligtet til at indveje de først fangede fisk (beholdte), således er udskiftning af fisk ikke tilladt.
Hvis et medlem på noget tidspunkt i løbet af konkurrencen har mere end det maksimalt tilladte antal fisk i kurven, er medlemmet diskvalificeret fra dagens konkurrence.

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte fisk under mindstemålet. Små fisk (over det lovlige mindstemål, men under foreningens mindstemål), skal bringes med i land, hvis de ikke kan genudsættes i levende tilstand.

Ingen deltager kan vinde mere end én præmie pr. konkurrence.

Kåring af vindere ved fiskekonkurrencer

De 3 største fisk i vægt vinder henholdsvis 1, 2, 3 præmie
På artsture efter makrel og fladfisk kan kun disse indvejes til dagens konkurrence
Arter i parentes () tæller ikke med i konkurrencen medmindre der ikke fanges førstnævnte art.

Point system for Årets Fisker

Der giver 3 point for hver tur deltageren har deltaget på
Der giver henholdsvis 5,4,3,2,1 point til 1,2,3,4,5 pladsen på hver tur

Eksempel:

A deltager i 3 ture (3×3 point), vinder 1 førsteplads (1×5 point), 2 andenplads (1×4 point = 9+4+4=17 point
I tilfælde at pointlighed findes vinderen via højeste antal plads point

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.