Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne


Bestyrelsen har vedtaget regler for konkurrencer i 2024, som du kan læse nedenfor.

Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne:

Ved indvejning skal man på forlangende kunne fremvise gyldigt fisketegn.

Alle fisk skal være renset for indvolde, dog kan rogn og lever medvejes.

Fisk der er udenfor disse regler, er fladfisk, hornfisk, makrel, sild og ål.

Husk: Laugets mindstemål for torsk er 45 cm.

Hvert medlem må indveje det maksimalt tilladte fisk jf. gældende kvoter.

Medlemmet er forpligtet til at indveje de først fangede fisk (beholdte), således er udskiftning af fisk ikke tilladt.
Hvis et medlem på noget tidspunkt i løbet af konkurrencen har mere end det maksimalt tilladte antal fisk i kurven, er medlemmet diskvalificeret fra dagens konkurrence.

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte fisk under mindstemålet. Små fisk (over det lovlige mindstemål, men under foreningens mindstemål), skal bringes med i land, hvis de ikke kan genudsættes i levende tilstand.

Ingen deltager kan vinde mere end én præmie pr. konkurrence.


Kåring af vindere ved fiskekonkurrencer

De 3 største fisk i vægt vinder henholdsvis 1, 2, 3 præmie
På artsture efter makrel og fladfisk kan kun disse indvejes til dagens konkurrence
Arter i parentes () tæller ikke med i konkurrencen medmindre der ikke fanges førstnævnte art.

Point system for Årets Fisker

Deltagelse på en tur: 3 point

Største fisk på dagen: 8 point
Anden største fisk på dagen: 6 point
Tredje største fisk på dagen: 4 point
Flest kilo fisk på dagen: 8 point
Anden største fisk på dagen: 6 point
Tredje største fisk på dagen: 4 point

Eksempel:

A deltager i 3 ture (3×3 point)
vinder 1x Største fisk på dagen (1×8 point)
vinder 2x Anden største fisk på dagen (2×6 point)
vinder 1x Flest kilo fisk på dagen (1×8 point)
I alt 9 + 8 +12 +8 = 37 point

I tilfælde at pointlighed findes vinderen

  1. via højeste antal plads point
  2. højeste antal 1 pladser på dagen
  3. højeste antal 2 pladser på dagen
  4. højeste antal kilo point

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.