Pointsystemet – Forslag ønskes

Det er næsten som at åbne pandorax boks at åbnet enmet, men vi prøver lige igen.

Medvirkning i hele 2023 ændrede bestyrelsen sidste år point systemet ved havture, som i sidste ende kårer årets fisker.
Det blev ændret efter en længere debat i bestyrelsen, hvor vi forsøgte at vende alle de sten vi kunne se. Vi havde en afstemning, og endte med at vedtage systemet som vi har brugt i 2023.
Der har ikke været fuldt tilfredshed med systemet, og bestyrelsen har også lovet at tage emnet op igen inden vi starter på sæson 2024, hvilket er senest 2. februar 2024.
Bemærk at pointsystemer ikke er en del af foreningens vedtægter, og at det derfor kan vedtages af den til enhver tid valgte bestyrelse.
Det er også vigtigt at huske at vi fisker for hyggen.

Forslag til nyt pointsystem kan sendes til formand@slettenfritidsfiskerlaug.dk senest fredag d. 12. januar 2024.

 

For 2023 har point systemet set således ud:

De 3 største fisk i vægt vinder henholdsvis 1, 2, 3 præmie
På artsture efter makrel og fladfisk kan kun disse indvejes til dagens konkurrence Arter i parentes () tæller ikke med i konkurrencen medmindre der ikke fanges førstnævnte art.
Point system for Årets Fisker
Der giver 3 point for hver tur deltageren har deltaget på Der giver henholdsvis 5,4,3,2,1 point til 1,2,3,4,5 pladsen på hver tur
Eksempel: A deltager i 3 ture (3×3 point), vinder 1 førsteplads (1×5 point), 2 andenplads (1×4 point = 9+4+4=17 point
I tilfælde at pointlighed findes vinderen via højeste antal plads point.

For 2022 har point systemet set således ud:

De 3 største fisk i vægt vinder henholdsvis 1, 2, 3 præmie På artsture efter makrel og fladfisk kan kun disse indvejes til dagens konkurrence Alle arter kan dog indvejes til Årets Fisker Point system for Årets Fisker Der gives 1 point pr. kilo fisk en deltager har fanget over hele året Der giver 3 point for hver tur deltageren har deltaget på Der giver henholdsvis 3,2,1 point til 1,2,3 pladsen på hver tur Eksempel: A deltager i 3 ture (3×3 point), vinder 1 første plads (1×3 point), 2 andenplads (1×2 point og fanger samlet 20 kilo fisk (20 point) = 9+3+2+20=34 point

For 2021 og tilbage har point systemet set således ud:

Point system ved fiskekonkurencer
Pointer er pr. ½ kg. Der rundes op til nærmeste 1 kg.
➢ Laks – Ørred 20 point ➢ Makrel 9 point ➢ Havkat 20 point ➢ Fladfisk 8 point ➢ Ål 14 point ➢ Hornfisk 7 point ➢ Lange 10 point ➢ Torsk (Hvilling) 5 point ➢ Grå sej 10 point ➢ Sild 1 point ➢ Der gives point ved deltagelse 10 point
Alle point tælles sammen til årets fisker.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.