Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling


Der indkaldes hermed til Generalforsamling søndag d. 16.02. 2020 Kl. 11.00

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn

Dagsorden:

Formanden byder velkommen

Valg af dirigent og referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 2021

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af ny revisor og revisorsuppleant

Kåring af Årets fisker 

 

Der er efterfølgende fællesspisning med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl !
Forudgående tilmelding og betaling til Allan.

Vel mødt

Bestyrelsen

S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G

F o r e n i n g s h u s e t  ◦ S l e t t e n  H a v n  ◦ 3 0 5 0  H u m l e b æ k

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.