Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling


Der indkaldes hermed til Generalforsamling søndag d. 13.03.2022 Kl. 11.00

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn

Dagsorden:

Formanden byder velkommen

Valg af dirigent og referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 2023

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af ny revisor og revisor suppleant

Kåring af Årets fisker 

 

Der er efterfølgende fællesspisning med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl !
Forudgående tilmelding og betaling til Allan.

Vel mødt

Bestyrelsen

S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G

F o r e n i n g s h u s e t  ◦ S l e t t e n  H a v n  ◦ 3 0 5 0  H u m l e b æ k

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.