Vandposten – Ny deadline

Af hensyn til årets gang i foreningen, og ændrede arbejdsrutiner på trykkeriet, vil Vandposten fremover blive udgivet primo marts, juli, november.

Det betyder at deadlines til bladet også rykkes frem med 1 måned til primo februar, juni, oktober.

Ændringen ønskes gennemført hurtigst muligt, hvorfor absolut deadline for næste udgave af Vandposten er 1. november. Bladet forventes udgivet lige efter deadline.

Husk at Vandposten også er dit blad, så send gerne dine fiskehistorier, eller andet du vil dele.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.