En enig bestyrelse og generalforsamling har besluttet at sælges Janus.
Baggrunden er klubbens økonomi som ikke kan bære driftudgifterne.

Nedenstående er tidligere aktivt indhold.

Vores klubbåd Janus er foreningens største aktiv, som vi som brugere skal passe godt på.
Derfor har vi her samlet lidt informationer om, og nyttige tips  til brugen af Janus.

Problemer med Janus
Alle fejl og mangler meldes til Allan Vitting på telefon 40934720, i dennes fravær kontakt da Casper Von Eggers på telefon 41260977

Før/Under/Efter sejlads
Ved sejllads med Janus skal du følge checklisten som ligger sammen med nøglen. Det er vigtigt at udføre alle check, og opgaver på listen. Både for bådens, og din egen skyld.
Nedenfor er lidt billedet til hjælp til checklisten.

 

REGLER FOR BRUG AF JANUS

1.
Føreren af JANUS skal være autoriseret af bestyrelsen.
Dette indebærer, at føreren skal have modtaget instruktion og aflagt godkendt prøve, samt har betalt gebyret for autorisationen.

Et bestyrelsesflertal kan beslutte at fratage en autorisation, når der sker en grov tilsidesættelse af indeværende regler eller når føreren ved sit adfærd viser uansvarlighed og tilsidesætter de almindeligste sikkerhedsregler.

2.
Reservation sker via laugets hjemmeside https://slettenfritidsfiskerlaug.dk/

3.
Betaling sker til den enhver tid gældende time pris, via udfyldt kuvert i foreningslokalet på Sletten havn

4.
JANUS kan reserveres i alle timer fra solopgang til solnedgang, undlad dog at reservere flere timer end nødvendigt.

JANUS skal være fortøjet på sin plads i Sletten Havn uden for ovennævnte tidsrum.

5.
Før, under og efter sejlads skal den medfølgende tjekliste aflæses og instruktionerne skal følges.

6.
JANUS må kun sejle i den del af Øresund som mod nord er begrænset af HH-færge linjen og mod syd af linjen mellem Skodsborg og Barsebäck

Godkendt af bestyrelsen marts 2015.

Vejret

Vejret er det der har størst indflydelse på sejlladsen med Janus, en vindstyrke på maks 7 m/s er tilrådelig, over det vil det simpelthen ikke være muligt at stå på benene. Skal det være en stille hyggelig tur, så skal vinden maks. være 6 m/s. Bemærk i øvrigt at vinden på havet, ofte er noget andet end vinden på land. Ligesom vinden kan ændre sig i løbet af dagen. Du gør derfor dig selv en rigtig stor tjeneste ved at kigge rigtig godt på http://ifm.fcoo.dk/index.asp, som giver dig en rimelig præcist billede af vejrudviklingen på havet i løbet af dagen.
Her lige et link til hvad vindstyrken betyder for sejlladsen: Vindstyrketabel

GPS
GPS’en på Janus kan hjælpe dig med at finde frem til et bestemt sted på havet, for at tænde den skal man blot trykke, og holde på “PWR DIM” knappen, så tænder den, og er klar til brug.
GPS’en er ikke udstyret med et kort, så kunsten er at lære at den nordlige, og østlige længde/breddegrad til at mødes på det rigtige sted. Når man har sejlet nogle gange begynder det at give mening. Jo længere nordpå, jo højere tal på den nordlige (den øverste linie), og jo længere øst på, jo højere tal på den østlige (den nederste). Så for at komme til Nordvest Revet, som ligger nordvest for Hven på position 55.55.410 – 12.39.290, skal man altså sejle lidt syd, og meget øst fra Sletten Havn.
De to andre liner siger næsten sig selv.
Speed opgiver hastigheden i knob, 1 knob svarer groft set til 2 km/t. Det tager ca. 50 min. af sejle til Nordvest Revet.
Course viser hvilken kurs du sejler.

Ekkolod
Ekkoloddet fortæller hvad der sker under båden. Ikke alt der ligner fisk er fisk, og det kan godt tage lidt tid at lære det at kende.
Ekkoloddet på Janus kan vise “fisk” på displayet, også selv om der ikke er nogle. Årsagen er at ekkoloddet viser fisk (hvis det er indstillet til det), hvis koncentrationen af ting i vandet er massivt nok til at kunne være fisk. Selv en enkelt fisk vil kunne opfanges af ekkoloddet, derfor kan klumper af tang også opfattes som fisk. Også strømlagene i vandet kan opfattes som fisk, da de giver forstyrrelser i vandet. Generelt anbefales det ikke at have fiske symboler på et ekkolod.
Hvis der ikke er fiskesymboler på ekkoloddet, vil det i stedet vise masse streger, og klumper. Generelt kan man se bort for alt hvad der der grønt, de røde klumper e dog interessante. Igen kan det godt være tang mm., men når “klumpen” bliver rigeligt stor, så er det fisk. Nogle fisk trykker sig mod bunden, og kan være svære at se, mens andre livligt bevæger sig frit, og derfor er meget synlige.
I øverste venstre hjørne står hvor dybt der er under dig, og i højre side kan du se en dybde skala, som viser i hvilken dybde fiskene står i.
Vil du vide mere om brug af ekkolod, så lav en søgning på google på “brug af ekkolod”.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.