Generalforsamling 25. februar 2016

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Generalforsamling torsdag d. 25.02. 2016 Kl. 18.00
i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A, Humlebæk.

 

Dagsorden :

Formanden byder velkommen

Valg af dirrigent og referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 2016

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af ny revisor og revisorsuppleant

Kåring af Årets fisker
Der er efterfølgende fællesspisning til 50,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl !

Forudgående tilmelding og betaling til Kent.

Vel mødt

Bestyrelsen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.