Ved Generalforsamlingen 16. februar 2020, blev Årets fisker for 2019 kåret.

Årets fiske blev:

Nr.1 Allan Vitting med 498 point.
Nr.2 Ruben Andersen 495 point
Nr.3 Poul Nielsen med 404 point

Indkaldelse til Generalforsamling


Der indkaldes hermed til Generalforsamling søndag d. 16.02. 2020 Kl. 11.00

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn

Dagsorden:

Formanden byder velkommen

Valg af dirigent og referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 2021

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af ny revisor og revisorsuppleant

Kåring af Årets fisker 

 

Der er efterfølgende fællesspisning med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl !
Forudgående tilmelding og betaling til Allan.

Vel mødt

Bestyrelsen

S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G

F o r e n i n g s h u s e t  ◦ S l e t t e n  H a v n  ◦ 3 0 5 0  H u m l e b æ kSå er vi klar med vores 2020 plan, som byder på masser af fiskeri efter årstidens fisk

Vi har blandt andet booket to makrelture hvor den ene er forlænget, og 2 fladfiske ture som rammer begge sæsoner.

Vi har forsøgt at ramme alt det gode på de rigtige tidspunkt, så nu håber vi bare på godt vejr… 😀

Tjek kalenderen….