Så er Vandposten – Nyhedsbrev på vej ud.
Vi har den seneste samlet email adresser på alle medlemmer, og kan nu for første gang udsende vores nyhedsbrev som efter planen skal erstatte den trykte udgave af Vandposten.

Vi har ikke en helt klar plan for hvor tit nyhedsbrevet skal udkomme, men vi forventer også at bruge Jeres tilmelding til at huske Jer på den næste fisketur eller det kommende arrangement. Blot for at huske Jer på alle de tiltag vi har i årets løb.

I kan altid melde Jer fra, men vi håber selvfølgelig at I bliver hængende så I kan følge med, være med, og støtte op om vores forening.

Hvis du er medlem af foreningen men ikke har modtaget Vandposten – Nyhedsbrev, senest tirsdag d. 11. februar, så kig i spam mappe og tilføj os som en sikker afsender, eller kontakt os så vi kan få dig på listen.

Indkaldelse til Generalforsamling


Der indkaldes hermed til Generalforsamling søndag d. 16.02. 2020 Kl. 11.00

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn

Dagsorden:

Formanden byder velkommen

Valg af dirigent og referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent 2021

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af ny revisor og revisorsuppleant

Kåring af Årets fisker 

 

Der er efterfølgende fællesspisning med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl !
Forudgående tilmelding og betaling til Allan.

Vel mødt

Bestyrelsen

S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G

F o r e n i n g s h u s e t  ◦ S l e t t e n  H a v n  ◦ 3 0 5 0  H u m l e b æ kSå er vi klar med vores 2020 plan, som byder på masser af fiskeri efter årstidens fisk

Vi har blandt andet booket to makrelture hvor den ene er forlænget, og 2 fladfiske ture som rammer begge sæsoner.

Vi har forsøgt at ramme alt det gode på de rigtige tidspunkt, så nu håber vi bare på godt vejr… 😀

Tjek kalenderen….